.HIT OFFICESLUNAPPronájem bytů Teplice, Krupka, Bílina, Dubí, ChomutovHITCZ - Poděbradská papírna
 

Rusky Maďarsky Anglicky Německy Slovensky Česky PROFIL SPOLEČNOSTI

Spoločnosť HIT CZ Filtrační sáčky s.r.o. je tradičným výrobcom filtračných sáčkov do vysavačov. Touto činnos»ou sa zaoberá od roku 1991 a patrí k najvýznamnej±ím spoločnostiam v odbore. Spoločnos» je súčasťou medzinárodnej skupiny firiem, zaoberajúcich sa spracovaním papiera. HIT CZ Filtrační sáčky s.r.o. zamerala svoju obchodnú stratégiu na spotrebiteĺov. Preto samozrejmosťou sú kvalitné výrobky, široké portfólio sáčkov s doplnkovým sortimentom - filtrov do fritéz, kuchynských odsávačov pár, osvieµovačov vzduchu a ďalších výrobkov predávaných v tuzemskej obchodnej sieti, pruµná cenová politika a maximálny servis zákazníkom. Zákazníci majú možnosť výberu tovaru, objednania a konzultácie na internetových stránkach alebo mohu využiť bezplatnú zelenú linku s moľnos»ou zaslania objednaného tovaru obchodným balíkom v pracovný deň do 24 hod. od objednania. Priamy kontakt so zákazníkmi udržujú obchodní zástupcovia, ktorí denne navštívia cca 90-100 maloobchodných predajní. Svoje obchodné aktivity zameriavame i na velkoobchody, dovozcov a výrobcov vysávačov, dovozcov čistiacej a upratovacej techniky a výrobcov ručného náradia, ktorým sme schopní vyrábať filtračné sáčky na zakázku. Podla poliadaviek zákazníkov a výrobcov vysávačov dodávame na trh klasické filtračné sáčky zo špeciálneho papiera definovaných vlastností alebo z netkaných textílií typu SMS. Distribúciu na trhoch v Slovenskej republike zaistíctvom zmluvných partnerov. Spoločnosť vlastní a pouľíva niekoµko ochranných známok a užitkových vzorov.

HITBAGS 2007 - v±echna práva vyhrazena